poniedziałek, 22 października 2012

Tabela frankfurcka

Tabela frankfurcka
Tabela frankfurcka jest to nieformalny dokument opracowany na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech, jednak UOKiK uznaje ją jako podstawę do rozwiązywania sporów między klientami a biurami podróży. Dokument ten jest pomocny podczas ustalania rekompensaty pieniężnej dla niezadowolonych turystów.

Kliknij w link poniżej, aby otworzyć tabelę w pełnym oknie:

Tabela frankfurcka - link.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz