czwartek, 30 sierpnia 2012

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1 z dnia 12 grudnia 2011 r.


Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r.
Pozycja 1
ROZPORZĄDZENIE

 

MINISTRA GOSPODARKI


1)

z dnia 12 grudnia 2011 r.zmieniające


rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Dz.U. 2012 nr 0 poz. 833 z dnia 9 lipca 2012 r.

 

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r.

Poz. 833

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW


1)

z dnia 9 lipca 2012 r.

w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych

przez sieć Internet podlegających archiwizacji